Veteranbilar

                 Veteranbilar minst 30 år

        Entusiastfordon, sportbilar

          Ingen årsmodells begränsning

                  tvåhjuliga fordon

         Mc, moppar, minst 20 år gamla

                                     Mer information kommer inom kort.

                                                 www.lergöksträffen.se

.